Programa Esport Blanc Escolar

Els programes de promoció escolar s’emmarquen en el desplegament de les línies i plans d’acció del Pla Estratègic dels Esports d’Hivern a Catalunya 2012-2022. Les entitats que col·laboren per portar a terme el desenvolupament específic d’aquest programa són:

– El Consell Català de l’Esport del Departament de Presidència, juntament amb el Servei de Currículum d’infantil i primària del Departament d’Educació. Les representacions territorials de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de Lleida, Girona i Barcelona; i els Consells Esportius de cada comarca (Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà i Ripollès).
– La Federació Catalana d’Esports d’Hivern.
– La Unió de Consells Esportius de Catalunya.
– Les Estacions d’esquí catalanes.
– Les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona.
– Els consells comarcals de les comarques participants.

Els principals objectius i característiques dels programes de promoció escolar són:

OBJECTIUS GENERALS

1.Enriquir l’etapa formativa de l’alumnat a través d’una experiència d’aprenentatge a la natura.
2.Transmetre valors com el respecte, la superació de dificultats, la cooperació i la responsabilitat, entre d’altres, a través de la pràctica d’esports a la neu.
3. Posar en pràctica habilitats motrius com la coordinació i l’equilibri per millorar l’autoconfiança i el control sobre el propi cos.
4. Iniciar-se en l’aprenentatge o millora de la tècnica d’alguns esports de neu.
5. Participar en una experiència multi-disciplinar.
6. Experimentar altres disciplines esportives amb transferència directa als esports d’hivern seleccionats.
7. Fidelitzar l’alumnat participant en el programa a través de les sessions de neu.


OBJECTIUS TÈCNICS

1. Impulsar el desenvolupament bàsic de l’agilitat, l’equilibri i la coordinació.
2. Fomentar la vivència d’una etapa estructurada mitjançant eines de joc i d’estímul per a una pràctica lúdica.
3. Fomentar el desenvolupament de la velocitat, l’agilitat i la resistència mitjançant activitats lúdiques i jocs.
4. Potenciar el desenvolupament de les capacitats físiques i les llibertats fonamentals del moviment dels esports d’hivern.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS

1. Desenvolupar un programa d’esports d’hivern inclòs en el currículum d’educació física de cada centre escolar participant.
2. Avaluar els alumnes segons l’assoliment de competències bàsiques en l’àmbit de l’educació física.

MULTI-DISCIPLINAR

Esquí de fons – Esquí alpí – Snowboard

INTEGRAT AL PROGRAMA CURRICULAR DE PRIMÀRIA – CICLE MITJÀ

– Programa en horari lectiu durant el 2n trimestre.
– Unitat Didàctica desenvolupada pel Servei de Currículum d’infantil i primària del Departament d’Educació. Amb la col·laboració d’escoles i professorat, amb el seguiment de la implementació i avaluació per la Inspecció educativa.
– L’avaluació serà a càrrec de l’àrea d’Educació Física de cada centre. Inclourà el seguiment tècnic del monitor/a, amb seguiment de la Inspecció Educativa.

DURADA
Entre 6 i 9 dies concentrat en el 2n trimestre per curs . 1 sessió/setmana.

EDAT

8/9/10 anys corresponent als cursos de 3r i 4rt de primària.

 

NECESSITATS I FINANÇAMENT DELS COSTOS

Forfet: Facilitat per les estacions d’esquí amb un preu mínim acordat, assumit per cada consell esportiu a partir de la subvenció finalista del CCE de la Generalitat.
Transport: Coordinat per consells comarcals i els consell esportiu, assumit per les Diputacions provincials, Consells Comarcals i Consells Esportius.
Tècnics: Selecció dels consells esportius en coordinació amb la FCEH i les institucions implicades. Assumeix el consell esportiu amb la subvenció finalista del CCE de la Generalitat.
Material: Facilitat per les estacions d’esquí i establiments de lloguer. Assumeix el consell esportiu amb la subvenció finalista del CCE de la Generalitat i les quotes dels participants.
Assegurança: Proporcionada pels Consells Esportius i assumit pels participants del programa.

DISTRIBUCIÓ DE LES SESSIONS

La durada de la sessió correspon a:
– 2 o 3 hores: volum de pràctica, segons el model d’organització de sessions.

Els tècnics participants a la sessió hauran de realitzar l’acompanyament del grup en la recollida i retorn del material, sense que això afecti a les hores de pràctica.

L’alumnat de 3r realitzarà mínim una sessió al centre de presentació i iniciació al programa.
L’alumnat de 4rt realitzarà una sessió de cloenda, anomenada “Graduació de Neu” després de l’última sessió del programa.

Share this story: