LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

LLES ESQUI I NATURA SL, responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altra disposició legal s’hi apliqui.

LLES ESQUI I NATURA SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions, atès que es considera suficient la publicació al lloc web de LLES ESQUI I NATURA SL.

  1. DADES IDENTIFICADORES

Nom del domini: https://llescerdanya.com/
Nom comercial:
Denominació social: LLES ESQUI I NATURA SL
NIF: B25219692
Domicili social: Cap de Rec 25726 Lles de Cerdanya, Lleida
Telèfon: 973 29 31 00
E-mail: estacio@lles.net
registre mercantil de lleida Tom 584, Foli 19, Full 10918

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que se’n pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de https://llescerdanya.com/.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE.

Per efectuar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic estacio@lles.net.

  1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que no tingui coneixement efectiu que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la mateixa o, si ho té, hagi actuat amb diligència per retirar les dades o fer impossible l’accés a ells.

Ús de Cookies

Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per recollir dades d’aquest tipus.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador que utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les cookies són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les autoritats competents del contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. Això no obstant, i en compliment del que estableixen als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat que col·laboren de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o transgredir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir que funcionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no obstant, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que hi tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet processar les dades posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI o el lloc de compliment de l’obligació.

 

Informació del tractament LOPDGDD (INTERÈS LEGÍTIM)

PROTECCIÓ DE DADES:
LLES ESQUI I NATURA SL és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable: LLES ESQUI I NATURA SL
Finalitat: tractem les dades de l’interessat amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis d’acord amb els seus interessos.

Xarxes socials

Legitimació: Interès legítim del responsable
Destinataris: Administracions públiques.
Bancs i entitats financeres.

Mancomunitat de municipis per a la promoció de l’esquí nòrdic.

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a l’ informació addicional, que pot exercir dirigint-se a ramon@lles.net o per escrit Cl Major Baixos Ajuntament, S/N – 25726 Lles cerdanya (Lleida), en cas que senti vulnerats els seus drets podrà presentar una reclamació a l’agència espanyola de protecció de dades en www.agpd.es
Procedència: El propi interessat
Informació addicional Pot obtenir informació addicional dirigint-se a: https://llescerdanya.com/politica-privacidad,ramon@lles.net

Segons el que es disposa en la LOPDGDD 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, LLES ESQUI I NATURA SL responsable del tractament, garanteix la confidencialitat de les seves dades. Ara les seves dades formen part de la nostra base de dades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i realitzar la gestió de clients . La base legal del tractament és l’interès legítim del responsable. No es cediran dades excepte obligació legal . Podrà exercir els seus drets d’accés , rectificació i supressió de les dades, així com altres drets. O sol·licitar més informació dirigint-se a : ramon@lles.net Cl Major Baixos Ajuntament, S/N – 25726 Lles cerdanya (Lleida).

Qui és el responsable del tractament de les seves dades ?
LLES ESQUI I NATURA SL, – nif B25219692 situats a : Cl Major Baixos Ajuntament, S/N – 25726 Lles cerdanya (Lleida) . Amb correu electrònic :ramon@lles.net

Contacte del Delegat de protecció de dades: ramon@lles.net

Amb quina finalitat tractem les seves dades ?

Tractem les dades de l’interessat amb la finalitat de poder oferir productes i serveis d’acord amb els seus interessos.

Xarxes Socials .

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament o màxim durant els terminis necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Interès legítim del responsable ( art. 6.f del RGPD 2016/679 ) : Per a la prestació del servei sol·licitat al responsable del tractament per part de l’interessat.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

– Administració Tributària, registres públics o altres Administracions públiques amb la finalitat de complir amb les obligacions legals ( requisit legal).

– Entitats financeres, amb la finalitat gestionar cobraments , pagaments i deutes ( requisit contractual).

– Mancomunitat de municipis per a la promoció de l’esquí nòrdic.

Transferències de dades a tercers països

– Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets de l’interessat quan ens facilita les seves dades:

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o és el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Pot exercir el dret de la portabilitat sempre que l’estat de la tecnologia utilitzada ho permeti .

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. és aquest cas, LLES ESQUI I NATURA SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiós, o l’exercici o a la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar els seus drets de la següent forma, per correu electrònic ramon@lles.net, dirigint-se a: Cl Major Baixos Ajuntament, S/N – 25726 Lles cerdanya (Lleida) , o contactant amb el nostre Delegat de Protecció de dades[[NomDPO]] .

En cas que senti vulnerats els seus drets podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Com hem obtingut les seves dades ?

Les dades personals que tractem en LLES ESQUI I NATURA SL procedeixen del propi interessat.