Out of stock!

Forfet temporada Tot Nòrdic 2023-24

Forfet de temporada per a les 7 estacions nòrdiques
LLES – Aransa – Guils- Sant Joan de l’Erm – Tuixent – Bosc Virós i Tavascan

Inclou 7 invitacions d’ 1 dia,  una per cada estació de FGC: La Molina – Núria – Vallter – Portainé – Espot – Tavascan i Boi Taüll

Descompte del 25% a la estació de Naturland (AND) i descomptes a les estacions franceses d’esquí nòrdic de Beille i Chioula a l’Ariège i la Llosa al Capcir.

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU:
N/A
Category:
Share:

Forfet de temporada per a les 7 estacions nòrdiques
LLES – Aransa – Guils- Sant Joan de l’Erm – Tuixent – Bosc Virós i Tavascan

Inclou 7 invitacions d’ 1 dia,  una per cada estació de FGC: La Molina – Núria – Vallter – Portainé – Espot – Tavascan i Boi Taüll

Descompte del 25% a la estació de Naturland (AND) i descomptes a les estacions franceses d’esquí nòrdic de Beille i Chioula a l’Ariège i la Llosa al Capcir.

 

CONDICIONS GENERALS DE VENDA DEL FORFET DE TEMPORADA “TOT NÒRDIC”

page1image50275888 page1image50277552

1. L’adquisició del forfet de temporada Tot Nòrdic dona dret al seu titular a l’accés al llarg de la temporada d’hivern i de manera il·limitada a les següents estacions d’esquí nòrdic : Guils, Lles, Aransa, Sant Joan de l’Erm, Tuixent la Vansa, Virós VallFerrera i Tavascan ( domini nòrdic). Sempre i quan dites estacions es trobin obertes al públic i es compleixin les normes de funcionament i seguretat internes de l’estació.

No s’estableix una durada i un abast determinats per a cada temporada d’hivern i, en aquest sentit, l’extensió de la temporada d’hivern dependrà de les condicions climatològiques, ambientals, de seguretat i d’usabilitat de les instal·lacions de l’estació en cada moment.

2. El forfet de temporada Tot Nòrdic inclou la possibilitat de gaudir d’una sèrie d’avantatges afegides, les quals cada any poden canviar en funció dels convenis que s’acordin amb altres empreses. Aquest acords preveuen esquiar de manera gratuïta en altres estacions o bé gaudir de descomptes. Aquest avantatges s’informaran cada any amb les condicions específiques del forfet de temporada. Caldrà en tot moment respectar les normes de funcionament i seguretat vigents en cadascuna de les diferents estacions col·laboradores.

3. El forfet de temporada es pot adquirir directament a cadascuna de les 7 estacions d’esquí nòrdic següents : Guils, Lles, Aransa, Sant Joan de l’Erm, Tuixent la Vansa, Virós VallFerrera i Tavascan o a través dels seus canals de venda online.

4. Per l’adquisició del forfet de temporada el titular haurà de informar obligatòriament les dades personals següents (DNI, NIE o passaport), la data de naixement i una fotografia actual. En relació a les condicions que apliquen segons l’edat de l’usuari, es tindran en compte les dades personals que derivin, en el moment de l’adquisició del forfet.

Franges d’edat Forfet de Temporada

fins  12 anys, 13 a 64 anys i  partir de 65 anys

5. Les persones titulars de la Targeta acreditativa de discapacitat tindran dret a la mateixa tarifa que infants i majors de + 65 (50% reducció). Per gaudir d’aquest preu hauran de presentar la targeta acreditativa de la discapacitat.

6. El preu del forfet de temporada NO inclou cobertura d’assegurança per accidents. L’estació posa a disposició dels clients la possibilitat d’adquirir una assegurança d’accidents de dia.

7. Tots els abonaments són personals i intransferibles. Queda totalment prohibida la seva revenda o cessió. La cessió, revenda, manipulació del suport, ús inadequat, o incompliment de les obligacions del titular o portador del forfet, és considerat un acte fraudulent del titular, o del portador del forfet. Sense perjudici de les accions legals que pugui emprendre l’estació contra el titular o contra el portador si és distint, l’ús fraudulent o l’incompliment dels deures i obligacions que s’assumeix en qualitat de portador o titular del forfet, comportarà la retirada immediata del suport/forfet per part del personal de l’estació sense que el titular en pugui exigir cap mena de compensació o indemnització.

8. Per a realitzar qualsevol reclamació o incidència en relació amb el forfet/abonament el titular haurà dirigir-se a l’estació a través de la qual ha fet la compra.page2image35173312 page2image35175040 page2image35170240 page2image35175232page2image35174272

Correu electrònic estacio@lles.net Telèfon 973.293100page2image35640000 page2image35640192 page2image35640384 page2image35640576

NORMATIVA D’ÚS DELS FORFETS

1. En cas de pèrdua, robatori, deteriorament o manca de rebre els forfets de temporada:
– Robatori o pèrdua del forfet. Serà responsabilitat del client titular informar a l’estació del fet ocorregut de forma immediata. Es podrà expedir un duplicat amb un cost de 15.-€.

– Deteriorament del forfet. Es podrà expedir un duplicat amb un cost de 15.-€ prèvia entrega del forfet deteriorat.
– Oblit del forfet per al dia d’esquí. En el cas que eventualment el titular s’oblidi el forfet de temporada per al dia d’esquí, aquest haurà de venda de l’estació i demanar un forfet d’esquí del dia. Caldrà acreditar-se i justificar mitjançant el rebut de compra o demanar a l’estació on ha comprat el forfet que li faci un comprovant.
– En cas que no hagi rebut el forfet Tot Nòrdic caldrà presentar a l’estació de nòrdic corresponent el comprovant de compra i aquestes podran verificar la compra a través d’un llistat de venda actualitzat periòdicament. En cap cas es garanteix que amb aquest comprovant es realitzin els descomptes o dies d’esquí gratuït en estacions col.laboradores.

2. El comportament inadequat o l’incompliment de les normes bàsiques d’utilització de les instal·lacions que a criteri del personal de l’estació posi en risc al propi titular o a tercers, així com l’incompliment de les instruccions, advertiments i senyalització de l’estació, facultarà al personal de l’estació per procedir a la retirada del forfet, tot això sense perjudici de les responsabilitats civils o penals en les que addicionalment hagués pogut incórrer el seu titular.

 

3. L’esquí fora de pista, en pista tancada o no abalisada i senyalitzada per l’estació, o contra les advertències o instruccions en matèria de seguretat eximeix a l’estació de qualsevol responsabilitat.

4. És facultat de l’estació determinar les dates i horaris d’obertura i de tancament de les seves instal·lacions tenint en compte les circumstàncies tècniques i meteorològiques existents i les condicions de seguretat, així com qualsevol altres causes que puguin afectar el desenvolupament de l’activitat.

5. En cas d’ús fraudulent (revenda il·legal, cessió a tercers, falsificació, forfets perduts i trobats pel terra, etc.) el forfet serà retirat i no es retornarà. L’ús fraudulent de qualsevol abonament utilitzat per un tercer (inclosos familiars i amics), també implica la retirada del forfet.

6. El preu dels forfets i dels abonaments serà segons la tarifa vigent de la temporada en curs, publicada pels mitjans adequats dels que disposa l’estació.

  1. L’esquiador/raquetista estarà obligat a identificar-se a requeriment del personal de l’estació.
  2. El personal de l’estació us indicarà i informarà sobre qualsevol contingència no indicada anteriorment.
  3. L’adquisició de qualsevol producte implica l’acceptació de les condicions generals dels forfets, dels abonaments i la normativa d’ús dels forfets, les pistes i les instal·lacions.

Additional information

Tipus

Adult ≥13 anys, Infant, Senior ≥65, Discapacitat

Enviament

Enviar a casa, Recullo a LLES, Recullo a Turisme Seu